Styremøte i AS Kjell Arild

Hvordan kan man bruke humor til å beskrive hvordan det står til når det føles mørkt og tungt?

I  innlegget om styremøte prøver eg på en humoristisk måte å beskrive hvordan diabetes og tungsinn prøver å ødelegge hverdagen for meg.

Dette innlegget har tidligere blitt publisert i Levmeddiabetes.no.

Ekstraordinært styremøte i AS Kjell Arild

styremøte

Styremøte i AS Kjell Arild ble avholdt 16. oktober 2017. Møtet fant sted i det mørke rommet øverst i bakre høyre hjernehalvdel.

Tilstede var:

Styreformann Hr. Diabetes

Styremedlem Hr Angst

Styremedlem Hr Depresjon

Styremedlem Fru Katastrofetanker

Styremedlem Hr Blodsukker

Styremedlem Fru Smerter

Styreformann Hr Diabetes åpner møtet med å ønske alle velkommen. Han gir honnør til alle i styret for den innsatsen som de har lagt ned siden sist møte Mars 2017. Han er spesielt fornøyd med at målet med å få AS Kjell Arild ned for telling har lykkes. Det vil bli utbetalt ekstra honorar for denne innsatsen.

Agenda:

Dagens agenda er veien videre i jobben med å få AS Kjell Arild til å gå over ende.

Styreformannen uttrykker bekymring da han har sett tendenser til at AS Kjell Arild ikke ønsker å gå i samme retning som styret vil. Etter den felles innsatsen som alle har lagt ned, og som medførte total kollaps i slutten av august, virker det nå som at flere av styremedlemmene har fått langt dårligere arbeidsforhold. Dette kan se ut som dette skyldes flere forhold.

Det at AS Kjell Arild hadde skiftet ut legen sin kom totalt uventet på Styret. Legen har gitt AS Kjell Arild en lang og god pause fra jobben som flere av styremedlemmene hadde godt innsyn i.

Nye satsingsområder:

As Kjell Arild har og begynt å teste ut nye satsingsområder som fysisk trening og skriblerier. Til styreformannens store irritasjon ser det ut som at dette og er med å skape trange forhold for styrets hemmelige prosjekt. Det går rykter om at AS Kjell Arild vil bli en av bidragsyterne til årets 3-sjøers løp. Om dette gjennomføres foreslår Hr Depresjon at styret tar seg noen dager fri og reiser på studietur. Det bør legges en god plan for at AS Kjell Arild ikke lykkes i planene som dreier seg om fysisk aktivitet.

Hr Blodsukker uttrykker også bekymring for de ryktene som har begynt å gå angående AS Kjell Arild. Både når det gjelder historier om nye konsulenter som skal inn å se på virksomheten og de nye satsingsområdene som er iverksatt. HR Blodsukker er veldig klar over om at det er hans ansvar å sørge for nok turbulens slik at de andre styremedlemmene får friere tøyler til å utføre sitt oppdrag.

Fru Smerter bes om å jobbe iherdig med å sette sine spor i muskler og bein. Lyst og evne til å drive fysisk aktivitet må reduseres. Det er meget viktig at det legges fokus på dette da gjennomføring av en halvmaraton (slik 3-sjøersløpet er), vil sette styrets arbeid langt tilbake.

Fru Katastrofetanker uttrykker sin bekymring overfor AS Kjell Arild nyoppdagede interesse for et annet selskap i konsernet, nemlig Den Bedre Halvdel AS. Disse to har begynt å dra synergier av hverandre og det virker som det holder på å bygge hverandre opp. Dette er veldig urovekkende. Hr Angst sier seg enig i dette og vil hjelpe der han kan.

Planen videre:

Styreformannen gjør det klart for alle styremedlemmene at det forventes en ekstra innsats. Planen om å rive opp konsernet Familien AS vil ikke lykkes om styret ikke klarer å få full kontroll over As Kjell Arild.

Styreformannen vil fremover holde løpende kontakt med alle styremedlemmene.

Møte heves og alle er enige om at det jobbes videre med planen om splittelse av konsernet.

AS Familien skal splittes og styremedlemmene skal overta de forskjellige selskapene.

Det forventes at denne planen forblir konfidensiell.

Referat skrevet av Fru Insulin.

Les også:

Når diabetesen dytter deg i veggen – er det feigt å gi seg?

Jakten på info om karbohydrater

-Kjell Arild

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.