Day: February 18, 2018

Eg har fått bekreftelse!

Bekreftelese er viktig for oss alle og ikke minst når livet går i motbakke. Eg har vært så heldig at eg har fått lov til å treffe likesinnede. Mennesker som lider av den samme kroniske og usynlige lidelsen som diabetes er. Hva har eg fått bekreftelse på? Når man har fått diabetes så er den […]

Read more